ഓയൂർ കൊട്ടാരക്കര റോഡ് സൈഡിൽ 20 സെന്റ് സ്ഥലം വിൽപനയ്ക്ക്.

Oyoor, Kerala, PIN 691510
Triangle 1 Created with Sketch. For Sale Triangle 1 Created with Sketch. Rs.2.00 cr - Commercial
20 cent

ഓയൂർ കൊട്ടാരക്കര റോഡ് സൈഡിൽ 20 സെന്റ് സ്ഥലം വിൽപനയ്ക്ക്.
ഓയൂർ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും 500 അടി മാറിയാണ് സ്ഥലം.

പ്രത്യേകതകൾ
വ്യാപാരത്തിനോ , വീടിനോ ഏറെ പറ്റിയ സ്ഥലം.
റോഡ് സൈഡിൽ നല്ല വീതിയിലും , ചതുരവും ആകൃതിയിലും.

Note

Please use the agent/author contact form below to send messages/mails

Property Map

Submitted by jain


Know More

Contact

Loading...

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Properties

ഓയൂർ കൊട്ടാരക്കര റോഡ് സൈഡിൽ 20 സെന്റ് സ്ഥലം വിൽപനയ്ക്ക്.

New Property! <1 min