സ്ഥലം ഉടൻ വില്പനക്ക് !!! Near Karoorkavu Jn, Vettickal-Piravom Rd, Memmukhom, Kerala

Karoorkavu Jn, Vettickal-Piravom Rd, Memmukhom, Maneed, Kerala 682314, India
Triangle 1 Created with Sketch. For Sale Triangle 1 Created with Sketch. Rs.700,000.00 - Land
5 cent

സ്ഥലം ഉടൻ വില്പനക്ക് !!!
എറണാകുളം പിറവം റൂട്ടിൽ പേപ്പതി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1 km മാറി വീടുവെക്കാൻ അനുയോജ്യമായ 5 സെൻറ് 100 ലിങ്ക്സ് സ്ഥലം വില്പനക്ക്

Note

Please use the agent/author contact form below to send messages/mails

Property Map

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Properties

സ്ഥലം ഉടൻ വില്പനക്ക് !!! Near Karoorkavu Jn, Vettickal-Piravom Rd, Memmukhom, Kerala

New Property! <1 min