പത്തു സെനറ്റ് വസ്തുവിൽ ആയിരം സ്‌ക്വരെ ഫീറ്റ് വീട് വിൽപ്പനക്ക് .കഴക്കൂട്ടം മേലേചന്തവിളക്ക് സമീപം

Chanthavila, Kerala 695584, India
Triangle 1 Created with Sketch. For Sale Triangle 1 Created with Sketch. Rs.5,500,000.00 - Residential
3 Bedrooms 1 Bathroom
പത്തു സെനറ്റ് വസ്തുവിൽ (വഴി ഉൾപ്പടെ ,ലോറി കയറാൻ പാകത്തിന് ) ആയിരം സ്‌ക്വരെ ഫീറ്റ് വീട് വിൽപ്പനക്ക് .കഴക്കൂട്ടം മേലേചന്തവിളക്ക് സമീപം നാഷണൽ ഹൈവേ സൈഡിൽ (കിൻഫ്ര,കഴക്കൂട്ടം സൈനിക സ്കൂൾ ,സ്.തോമസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എന്നിവയുടെ അടുത്ത )തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം പതിനാറ് കിലോമീറ്റര് ദൂരത്തിൽ .പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില (നെഗോഷ്യബിൾ).കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്

 

Note

Please use the agent/author contact form below to send messages/mails

Property Map

Submitted by Myproperty1

Avatar
  • Mobile : 9567514525,9846429171


Know More

Contact

Loading...

Similar Properties

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Properties

പത്തു സെനറ്റ് വസ്തുവിൽ ആയിരം സ്‌ക്വരെ ഫീറ്റ് വീട് വിൽപ്പനക്ക് .കഴക്കൂട്ടം മേലേചന്തവിളക്ക് സമീപം

New Property! <1 min